alkohol etylowy


alkohol etylowy
alkohol etylowy {{/stl_13}}{{stl_7}}to samo co alkohol w zn. 1.; etanol. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • etylowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}}ZOB. alkohol etylowy {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alkohol — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. i {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bezbarwna, palna ciecz, czynny składnik napojów odurzających, takich jak wódka, wino, piwo, otrzymywany w procesie fermentacji cukrów …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • alkohol — m I, D. u; lm M. e, D. i a. ów 1. «napój o właściwościach odurzających otrzymywany najczęściej z rozcieńczonego spirytusu etylowego lub przez destylację przefermentowanych moszczów gronowych, owocowych itp.; trunek; także zbiorowo o takich… …   Słownik języka polskiego

  • etylowy — przym. od etyl ∆ chem. Alkohol etylowy → etanol ∆ Płyn etylowy «silnie trująca mieszanina, zawierająca głównie czteroetyloołów, bromek etylenu oraz barwnik, dodawana do benzyny silnikowej w celu podwyższenia jej liczby oktanowej» …   Słownik języka polskiego

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego

  • alkoholowy — «będący alkoholem, zawierający alkohol, wywołany alkoholem» Napoje alkoholowe. Podniecenie, upojenie, zamroczenie, zatrucie alkoholowe. Psychozy alkoholowe. ∆ Fermentacja alkoholowa «beztlenowy, enzymatyczny rozkład cukrów na alkohol etylowy i… …   Słownik języka polskiego

  • etanol — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u, blm, chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} alkohol etylowy {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}alkohol w zn. 1. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • denaturat — m IV, D. u, Ms. denaturatacie, blm «alkohol etylowy skażony substancjami trującymi, używany do celów technicznych (jako paliwo i rozpuszczalnik); spirytus denaturowany, skażony» Zatruć się denaturatem. ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • etanol — m I, D. u, blm chem. «związek organiczny, bezbarwna, palna ciecz otrzymywana przez alkoholową fermentację cukrów lub syntetycznie (głównie z etylenu); ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, w medycynie, jako paliwo w… …   Słownik języka polskiego

  • gorzelnia — ż I, DCMs. gorzelniani; lm D. gorzelniani a. gorzelniaelń «zakład przemysłowy produkujący alkohol etylowy metodą fermentacyjną, głównie z surowców skrobiowych (kartofle, zboże, ryż)» …   Słownik języka polskiego